Mefak SMART

Řešení Mefak Billing Smart představuje základní verzi fakturačního systému s integrovanými procesy pro správu klientů, smluv a odběrných míst včetně generování podkladů pro proces změny dodavatele. Umožňuje vystavování platebních kalendářů, daňových dokladů k přijatým platbám, fakturaci elektrické energie na napěťové hladině NN a fakturaci zemního plynu typu maloodběr. Toto řešení je vhodné pro společnosti, které mají ve svém portfoliu do 1 000 aktivních odběrných míst.

Mefak.Billing Smart

Billing Smart - fakturace utilit

akvizice zákazníků, správa zákaznického portfolia, fakturace elektřiny a plynu, generování dokladů, reporting

Řešení Mefak Billing Smart představuje základní verzi fakturačního systému s integrovanými procesy pro správu klientů, smluv a odběrných míst včetně generování podkladů pro proces změny dodavatele. Umožňuje vystavování platebních kalendářů, daňových dokladů k přijatým platbám, fakturaci elektrické energie na napěťové hladině NN a fakturaci zemního plynu typu maloodběr. Systém je koncipován tak, aby pokryl veškeré procesy spojené se správou odběrných míst v kategorii MOO (Maloodběr domácnost) a MOP (Maloodběr podnikatelé) při minimální vstupní investici. Toto řešení je vhodné pro společnosti, které mají ve svém portfoliu do 1 000 aktivních odběrných míst. Pro společnosti s větším portfoliem doporučujeme implementaci řešení Mefak Complete s rozsáhlejšími možnostmi customizace.

Proč řešení Mefak

Oborová znalost

  • Dlouholeté zkušenosti v oboru energetiky a plynárenství
  • Odborná znalost a konzultační činnost v rámci business procesů a technologií v utilitním prostředí

Uživatelské rozhraní

  • Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
  • Snadné přizpůsobení uživatelského rozhraní a procesů dle klientských požadavků

Technologie

  • Nenáročné hardwarové a softwarové požadavky
  • Microsoft Windows Server
  • Microsoft SQL Server
  • Webový prohlížeč