Mefak.CM

Contract Management - CRM pro utility

akvizice zákazníků, proces změny dodavatele, správa zákaznického portfolia, CRM funkcionality

Mefak Contract Management (CRM) představuje komplexní řešení pro správu veškerých zákaznických dat, od počátečního procesu zasmluvnění až po činnosti spojené evidencí a vyřizováním klientských požadavků při dodávce komodit.

Mefak.Billing

Billing - fakturace utilit

evidence smluv a odběrných míst, platební kalendáře, zálohy daňové doklady, faktury

Fakturační systém Mefak představuje komplexní řešení pro fakturaci elektrické energie na napěťové hladině NN, VN a VVN, dále pro fakturaci zemního plynu typu maloodběr, středoodběr a velkoodběr nebo lokální distributory (LDS). Fakturační systém Mefak je koncipován tak, aby pokryl veškeré činnosti spojené s fakturací odběrných míst zákazníků typu MOO (Maloodběr domácnost), MOP (Maloodběr podnikatelé) a VOP (velkoodběratel).

Mefak.Saldokonto

Saldokonto - Účetní systém

účetní deník, účetnictví, přiřazování plateb, faktura, banka, SIPO, složenka, inkaso, kontrolní hlášení

Mefak Saldokonto představuje jedinečné řešení pro vedení účetnictví utilit. Účetní modul zahrnuje všechny potřebné účetní operace a evidence, dále pak komunikaci s bankami, poštou a hlavním účetním systémem dodavatele. Samozřejmostí je rozsáhlá logika přiřazování plateb a správy účetních analytických účtů.

Mefak.Messenger

Messenger - komunikace OTE

CDS OTE, XML, EDI, WSDL šablony

Mefak Messenger je samostatný modul umožňující oboustrannou komunikaci se systémem CDS OTE ČR (OTE, a.s.). Messenger pracuje s předanými daty například z fakturačního modulu, které umí zašifrovat, vložit elektronický podpis a odeslat do systému CDS OTE. Odesílání je možné na základě poštovního klienta (SMTP server) nebo pomocí webové služby (Server to Server). Mefak Messenger u příchozích zpráv ověří podpis, dešifruje je a odešle příslušným subsystémům, které zaslaly požadavek nebo jsou příjemcem příslušných zpráv.

Mefak.SD

Správa diagramů

diagram, časová řada, energetický kalendář

Systém pro správu diagramů a obchodní dispečink umožňuje obchodníkům s elektrickou energií a zemním plynem přehledně evidovat své nákupy, prodeje, predikce a ostatní data převážně spojená s ukládáním dat do časových řad.

Proč řešení Mefak

Oborová znalost

  • Dlouholeté zkušenosti v oboru energetiky a plynárenství
  • Odborná znalost a konzultační činnost v rámci business procesů a technologií v utilitním prostředí

Uživatelské rozhraní

  • Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
  • Snadné přizpůsobení uživatelského rozhraní a procesů dle klientských požadavků

Technologie

  • Nenáročné hardwarové a softwarové požadavky
  • Microsoft Windows Server 2012 R2
  • Microsoft SQL Server 2012
  • Webový prohlížeč