Webové portály

Webové informační portály vyvinuté společností Menef s.r.o. poskytují klientům individuální prezentaci dat s ohledem na uživatelsky intuitivní administrační rozhraní.

RIS

Regionální informační servis (RIS)

Webový portál prezentující informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí. Systém je zaměřen zejména na hospodářské, sociální a životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Více
CRR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Webový portál prezentující informace Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Více