Centrum pro regionální rozvoj České republiky - webový portál (CRR)

Popis projektu

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla na konci roku 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR, v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum).

Již od roku 1999 je hlavní náplní činnosti organizace podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především administraci a kontrole čerpání evropských fondů.


Project Info

  • Klient Centrum pro regionální rozvoj České republiky
  • MMR
  • Datum realizace 2011
  • URL www.crr.cz

Profesionální webové portály