Služby v oblasti utilit

Nabízíme komplexní portfolio služeb v oblastí činností spojených s dodávkou elektrické energie a zemního plynu koncovým odběratelům. Od vývoje specializovaných aplikací a webů přes zajišťování servisu až po konzultační činnost spojenou s úpravou legislativních požadavků na dodavatele.


Stávajícím, ale i nově vznikajícím obchodníkům s elektrickou energií a zemním plynem pro koncové zákazníky, naše společnost nabízí nejenom ověřený kompletní systém Mefak, ale i další potřebné činnosti jako například:

  • Konzultace a návrh pracovních procesů v oblasti front office a back office.
  • Příprava podkladů a komunikačních rozhraní nutných pro činnosti spojené se změnou dodavatele.
  • Konzultace v oblasti návrhu smluvní dokumentace se zákazníkem (Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie nebo zemního plynu).
  • Konzultace v oblasti nastavení komunikací se systémem operátora trhu.
  • Příprava na nové legislativní požadavky v oblasti dodávek energií

Součástí nabízených služeb společnosti Menef s.r.o., je i služba automatické aktualizace komunikačních rozhraní se systéme operátora trhu CDS OTE. Naše společnost pravidelně sleduje veškeré novinky v systému CDS OTE. Následně provede analýzu dopadů do systémů dodavatele, připraví upravené komunikační rozhraní a nastaví přesný datum a čas platnosti nové úpravy.

Součástí této služby jsou i konzultační práce v rámci úpravy procesů v systému CDS OTE, které mohou mít vliv například a procesní činnosti dodavatele elektrické energie nebo zemního plynu koncovým odběratelům.